Joomla

Top-2 Top-4 Top-5

Welkom bij LW Consult

LW Consult coacht professionals en managers die met meer inspiratie, eigenheid en vanuit persoonlijk leiderschap willen functioneren. De doelstelling bij coaching is divers. Thema's waar ik veel mee werk zijn o.a.:

  • Talenten ontplooien
  • Vitaliteit herstellen
  • Koers realiseren
  • HSP als kracht

Denken, voelen en doen
Ambitie, verwachtingen, druk en belastbaarheid zijn factoren die van invloed zijn op het maken van keuzes en uw functioneren. Rationele afwegingen lijken soms zwaar te wegen, terwijl juist uw gevoel en emoties als kompas kunnen dienen.

LW Consult begeleidt u in uw ontwikkeling en keuzes door hier o.a. de juiste betekenis en afstemming in te vinden. Gaandeweg krijgt u beter zicht op het hoe en waarom achter uw coachingsvraag. Een duurzame basis voor geïnspireerde keuzes, stappen of ontwikkeling.