Joomla

Top-2 Top-4 Top-5

Coaching

Organisaties, functies, mensen en onderlinge verhoudingen zijn aan verandering onderhevig. Dit biedt mogelijkheden, maar kan ook appelleren aan andere vaardigheden of aan gedrag dat nog niet geheel eigen is. Ontwikkelingen t.a.v. ‘het nieuwe werken’, digitale input en social media kunnen de veerkracht van mensen eveneens extra belasten.

Allerlei factoren die leiden tot vragen als:
•    Hoe verbeter ik mijn functioneren?
•    Hoe zorg ik voor een goede balans?
•    Hoe maak ik mijn gevoeligheid tot bondgenoot?
•    Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?

Relatie werk en persoonlijke thema’s
Coaching gaat in z'n algemeenheid over werk gerelateerde onderwerpen. Persoonlijke thema's zijn daar echter niet los van te zien. Om tot een wezenlijke ontwikkeling te komen, gaan we in op de oorsprong van de vraag. Belemmerende gedragspatronen vinden vaak hun oorsprong in persoonlijke thematiek, zoals bijvoorbeeld perfectionisme, weerstand, onzekerheid enz. In de begeleiding wordt duidelijk hoe dit voor u werkt en hoe hier mee om te gaan. Afhankelijk van de doelstelling bepalen we de doorlooptijd.