Joomla

Top-2 Top-4 Top-5

Verzuimbegeleiding

Mijn specialisatie is het begeleiden van medewerkers die dreigen vast te lopen, het oplossen van problematiek rondom burn-out en hoog gevoeligheid. Mijn doel is cliënten en opdrachtgevers in dit soms onnavolgbare proces bij te staan en gezamenlijk tot goede oplossingen te komen. Uiteindelijk wil iedereen zijn talenten benutten, zich ontwikkelen en lekker in zijn vel zitten.

Een goede timing en duurzaam revitaliseren
Verzuimbegeleiding vraagt om een zorgvuldige benadering. Een goede timing wat betreft opbouw van uren en werkzaamheden draagt bij aan een duurzame re-integratie. Niet te snel, want dan wordt er niet duurzaam opgebouwd. Maar zeker ook niet te langzaam.

Deze processen zijn te beïnvloeden door gericht met energie gevende activiteiten bezig te gaan. Zicht te krijgen op oorzaak en gevolg van de huidige situatie en daar lering uit te trekken. Met andere woorden deze te vertalen naar het heden. Het doel is duurzaam te revitaliseren en zicht te krijgen op wat nodig is om op gezonde wijze te functioneren.