Joomla

Top-2 Top-4 Top-5

Werkwijze

Uw doelstelling staat centraal.
Door waar nodig de diepte in te gaan en verbanden te leggen tussen verleden, heden en toekomst krijgt u niet alleen zicht op uw kernkwaliteiten en drijfveren. U voelt ook het waarheids-gehalte en de wens om nieuwe inzichten concreet toe te passen in de praktijk. Daar gaat het om! We realiseren dit, doordat ik werk op het raakvlak van intellect,  gevoel,  intuïtie en beleving. Verrassende inzichten ontstaan en wenselijke ontwikkelingen komen hier min of meer vanzelfsprekend uit voort.

Denken, voelen en doen.
Ik werk persoonlijk, intensief en praktisch. Bewust worden, inzichten opdoen, gevoel (h)erkennen en leren hanteren, waar mogelijk grenzen verleggen en dit integreren in het dagelijkse  bestaan. Dat is mijn insteek. Het accent ligt op de gesprekken, gerichte opdrachten en cases uit de praktijk. Waar nodig werk ik energetisch. Dit draagt bij aan ontspanning en het maken van de verbinding tussen denken, voelen en doen. Van nature heb ik een sterke intuïtie, waardoor we snel tot de kern komen.

Kennismakingsgesprek – Go/no GO – Plan van aanpak.
Na een kennismakingsgesprek en een GO, maak ik een plan van aanpak. Dit wordt (eventueel) met de opdrachtgever besproken. Vooraf maken we heldere afspraken over de begeleidingstermijn en evalutiemomenten.